Co chcesz ubezpieczyć?
Auto
NNW Dziecka
Dom
Życie
TURYSTYKA

ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie domu, oc w życiu prywatnym, kot, pies

Szkody wyrządzone przez zwierzęta. Czy ubezpieczenie je pokryje?

Zwierzęta domowe to bardzo dużo radości i wspólnie spędzanych chwil, ale także masa obowiązków i ogromna odpowiedzialność: od zapewnienia schronienia, poprzez karmienie i kończąc na odpowiadaniu za czyny swoich zwierzaków. Niejedna rodzina traktuje swoich pupili jak jej pełnoprawnych członków i tak powinno być także w aspekcie prawnym.

Dochodząc roszczeń dotyczących szkód wyrządzonych przez zwierzęta powołuje się na poniższe paragrafy Kodeksu Cywilnego:

§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

W świetle powyższych przepisów przyjmuje się, że osobą odpowiedzialną za szkody wyrządzone przez zwierzę jest osoba, która zwierzę chowa, czyli dostarcza mu pożywienia, schronienia. Tyczy się to także osób, które posługują się zwierzętami w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uznaje się, że szkoda wyrządzona przez zwierzę podlega naprawie, gdy powstała w wyniku samodzielnego postępowania zwierzęcia, czyli np. gdy zwierzę nie było szczute.

Szkody mogą powstać zarówno na mieniu, jak i na zdrowiu osób trzecich. Wina osoby chowającej zwierzę jest domniemana, ale jest możliwość wyzbycia się odpowiedzialności za zdarzenie, jeśli udowodni się, że przedsięwzięto wszelkie środki, aby temu zapobiec (np. że posesja była starannie zabezpieczona, a opieka nad zwierzęciem była zorganizowana w taki sposób, aby zwierzę nie uciekło).

Jeśli dojdzie do wypadku, to czy szkody wyrządzone przez zwierzę pokryje ubezpieczenie?

Ubezpieczeniem, które pokryje szkody związane z działalnością zwierząt domowych to OC w życiu prywatnym. OC w życiu prywatnym to bardzo przydatne ubezpieczenie, które powinien posiadać każdy dorosły. OC chroni nas w sytuacjach, gdy to my, nasze zwierzęta bądź dzieci wyrządzą szkodę osobie trzeciej na mieniu lub zdrowiu. OC w życiu prywatny to ubezpieczenie ściśle powiązane z ubezpieczeniem mieszkania lub domu. OC można zakupić razem z ubezpieczeniem nieruchomości, gdzie wyjdzie o wiele korzystniej cenowo niż solo, a dodatkowo obejmie zakresem wszystkich domowników. Sprawdź, czy Twoje ubezpieczenie domu lub mieszkania jest rozszerzone o OC w życiu prywatnym. Jeśli nie, koniecznie rozważ zakup takiego ubezpieczenia – może uratować Cię w wielu codziennych sytuacjach.

KUP UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Porozmawiaj bezpłatnie
z konsultantem

Wprowadź poprawny numer telefonu
Wprowadź poprawne dane

Porozmawiaj bezpłatnie
z konsultantem

Wprowadź poprawny numer telefonu
Wprowadź poprawne dane
Wprowadź poprawne dane

NIE MAM KONTA

Jeżeli nie posiadasz konta zostanie ono stworzone w kolejnym kroku. Uczestnictwo i korzystanie jest całkowicie darmowe!