Co chcesz ubezpieczyć?
Auto
NNW Dziecka
Dom
Życie
Rak
TURYSTYKA

Niemcy, Polska, EKUZ, EKVK, ubezpieczenie zdrowotne

Powrót z Niemiec do Polski. Co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Bez względu na to czy wracasz do kraju na stałe czy tymczasowo, powinieneś zadbać o możliwość skorzystania z polskiej służby zdrowia. Nawet będąc z powrotem w kraju na chwilę, warto jest mieć przez ten czas dostęp do świadczeń zdrowotnych. Co zrobić, aby móc korzystać z NFZ po powrocie do Polski z Niemiec?

KUP UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Najważniejszym dokumentem, o jakim powinny pamiętać osoby wybierające się do Polski jest karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, po niemiecku: EKVK). Karta upoważnia do korzystania z podstawowych świadczeń zdrowotnych podczas tymczasowego pobytu na terenie kraju członkowskiego UE/EFTA, nawet jeśli tytuł do ubezpieczenia jest nabyty w innym państwie.

 

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby korzystać z karty EKVK?

 • Osoba musi być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech
 • Z EKVK może korzystać tylko ta osoba, której została wydana karta
 • Karta pozwala korzystać ze świadczeń zdrowotnych na terenie krajów UE/EFTA (brany jest także pod uwagę stan zdrowia oraz czas pobytu)
 • Karta nie upoważnia do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jeśli celem podróży jest uzyskanie świadczeń (np. w celu odbycia porodu)
 • Karta nie uprawnia do bezpłatnych świadczeń, jeśli osoba zakończyła pracę w Niemczech i nie podlega już niemieckiemu ustawodawstwu

 

W Niemczech ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich mieszkańców, dlatego w razie powrotu do Polski na stałe trzeba pamiętać, aby zakończyć członkostwo.

 

Po powrocie do Polski natomiast trzeba zadbać o to, aby uzyskać tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. W Polsce prawo do przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego mają:

 • Pracownicy
 • Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby z nimi współpracujące
 • Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie
 • Emeryci/renciści
 • Dzieci uczęszczające do szkoły lub studenci (jeśli nie są zgłoszeni jako członkowie rodziny)
 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy
 • Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej
 • Osoby zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny osoby uprawnionej do ubezpieczenia

 

W przypadku gdy osoba wracająca do Polski na stałe, jest zgłoszona w Niemczech do ubezpieczenia jako pracownik lub emeryt, można przenieść tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Wystarczy za sprawą dokumentu S1, zarejestrować się w wojewódzkim oddziale NFZ. Wraz z utratą tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech, karta EKVK traci ważność.

Polacy będący zarejestrowani jako bezrobotni w Niemczech i przyjeżdżający do Polski w celu poszukiwania pracy, nie tracą ubezpieczenia zdrowotnego. Stanie się to wraz z utartą tytułu do ubezpieczenia i rozwiązaniem umowy z niemiecką kasą chorych.

W przypadku, jeśli głównym celem przyjazdu do Polski jest uzyskanie konkretnych świadczeń zdrowotnych, konieczne jest posiadanie dokumentu S2. Formularz ten potwierdza prawo do planowanego leczenia w państwie innym, niż to w którym jesteśmy ubezpieczeni.

KUP UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Porozmawiaj bezpłatnie
z konsultantem

Wprowadź poprawny numer telefonu
Wprowadź poprawne dane

Porozmawiaj bezpłatnie
z konsultantem

Wprowadź poprawny numer telefonu
Wprowadź poprawne dane
Wprowadź poprawne dane

NIE MAM KONTA

Jeżeli nie posiadasz konta zostanie ono stworzone w kolejnym kroku. Uczestnictwo i korzystanie jest całkowicie darmowe!