Co chcesz ubezpieczyć?
Auto
NNW Dziecka
Dom
Życie
TURYSTYKA

39

rocznie

50

rocznie

75

rocznie

139

rocznie

Suma
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
15 000 zł
25 000 zł
45 000 zł
100 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (uszczerbki do 10%) stawka za 1% SU
150 zł
250 zł
400 zł
400 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (uszczerbki powyżej 10%) stawka za 1% SU
150 zł
250 zł
450 zł
1 000 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
7 500 zł
12 500 zł
22 500 zł
50 000 zł
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
10 000 zł
20 000 zł
40 000 zł
100 000 zł
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
5 000 zł
10 000 zł
20 000 zł
50 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
150 zł
150 zł
150 zł
150 zł
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
3 000 zł
4 000 zł
8 000 zł
8 000 zł
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne (limit 1 350 zł)
30 zł / dzień
30 zł / dzień
30 zł / dzień
Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku
3 000 zł
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji
3 000 zł
4 000 zł
8 000 zł
8 000 zł
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł
3 000 zł
4 000 zł
8 000 zł
8 000 zł
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
-
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby (limit 2 000 zł) - w zakresie także leczenie Covid-19
10 zł / dzień
35 zł / dzień
35 zł / dzień
35 zł / dzień
Klauzula nr 11 – DZIECKO W SIECI
2 zgłoszenia
2 zgłoszenia
2 zgłoszenia
2 zgłoszenia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie
Obejmuje zdarzenia 24h/dobę w szkole i poza nią, w Polsce i za granicą oraz podczas uprawiania sportów (wykaz zdarzeń, rejonów świata i rodzajów sportów dostępny w OWU)
WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM
Pobierz Ofertę oraz OWU Pobierz Ofertę oraz OWU Pobierz Ofertę oraz OWU Pobierz Ofertę oraz OWU

Ubezpieczenie NNW dla dziecka to ubezpieczenie majątkowe. NNW rozumie się jako „następstwo nieszczęśliwego wypadku” i aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako NNW musi zostać wywołane niezależnym czynnikiem. Do NW zalicza się wszelkie drobne wypadki jak upadki z roweru, obite kolana, a także poważniejsze wypadki, gdzie dziecko doznało o wiele większych obrażeń lub w wyniku wypadku straciło życie. Zadaniem ubezpieczenia NNW jest przede wszystkim wsparcie finansowe w razie zaistniałego wypadku. Ubezpieczenie dziecka pozwala skorzystać ze świadczeń, które zostaną wypłacone na przykład: w razie hospitalizacji (dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby lub nieszczęśliwego wypadku), rehabilitacji, leczenia czy konieczności zakupu sprzętów medycznych. NNW dla dziecka to nie tylko zwrot kosztów związanych z procesem powrotu do zdrowia, ale także wsparcie i organizacja pomocy w razie zaginięcia dziecka, pomoc psychologiczna, zwrot kosztów pomocy psychologicznej. nnwdziecka.pl dodatkowo oferuje pomoc w zainstalowaniu blokady rodzicielskiej, czy usuwaniu wirusa z telefonu – dzięki temu dziecko będzie bezpieczne w także w internecie.

Porozmawiaj bezpłatnie
z konsultantem

Wprowadź poprawny numer telefonu
Wprowadź poprawne dane

Porozmawiaj bezpłatnie
z konsultantem

Wprowadź poprawny numer telefonu
Wprowadź poprawne dane
Wprowadź poprawne dane

NIE MAM KONTA

Jeżeli nie posiadasz konta zostanie ono stworzone w kolejnym kroku. Uczestnictwo i korzystanie jest całkowicie darmowe!